Autobiografie

Autobiografie John de Bont beeldhouwer 1948 Amsterdam
Geboren aan de Amstel als oudste van drie kinderen. Vader ambtenaar en schilder. Moeder onderwijzeres. Zong als koorknaap o.l.v. Toon Vranken in het Willibrordeskoor van de grote neogothische kerk aan de Amstel.( een musisch- ruimtelijke oerervaring)
Doorliep het Ignatiuscollege en roeide op de Amstel, iets wat altijd zou blijven. Later kwam daar een zeilboot op het IJsselmeer bij om de liefde voor het water te kunnen blijven geven.
Ging naar de modeacademie “Mr. Koetsier” behaalde daar zijn titel.
Na enkele roerige hippiejaren en meerdere reizen meldde hij zich aan bij de Rietveldacademie, avondleergang docentenopleiding en behaalde aan de nieuwe Amsterdamse hogeschool voor de kunsten zijn docentbevoegdheden in de ruimtelijke disciplines hout ,steen en brons.

Zijn leermeesters waren voor portret en figuratief brons Arie Teeuwisse, een vaderfiguur uit zijn jeugd, en voor steen- en houtsculptuur Leo de Vries, de noeste hakker. Beide invloeden blijven traceerbaar in het verhalende element en het spel der vormen. Bij stenen en houten beelden is het onderwerp zelf maatgevend in zijn vormenrijkdom. Bij bronzen ontstaat de mogelijkheid tot een meer verhalende lijn. Het portret meestal in brons, soms bij hoge uitzondering in marmer. Voor de beeldhouwer zelf blijven beide materiaalmogelijkheden telkens naast elkaar staan. Bij meerde thema’s vindt er regelmatig uitwisseling van vorm- en betekenismogelijkheden plaats. De complexiteit en de daarmee gepaard gaande gelaagdheid van het verhaal nam met het klimmen der jaren, door de vele reizen en het leven zelf alleen maar toe.
Sinds 1980 woont de beeldhouwer met zijn gezin weer langs de Amstel. Hij bouwde met eigen handen een groot atelier in de tuin achter het hoekpand aan de Weesperzijde 136, vanuit de straat bereikbaar via de tuinpoort.

Dit atelier wordt gebruikt voor al het werk in klei, gips , was en hout en albast. Voor de grotere stenen beelden huurde de beeldhouwer al snel een werkplek in de open lucht aan een zijkanaal van de Amstel, zodat aanvankelijk de tocht met machines via een sloep ging. Dit buitenatelier bevindt zich bij de firma Tetterode steen b.v., een familie al sinds de gouden eeuw verbonden met de beeldhouwkunst, en thans gehuisvest op het industrieterrein Amstel,Van der Madeweg 18. Daar staan grote 10 tonskranen, electriciteit en pers- en buitenlucht ter beschikking van de beeldhouwer en staat hij met redelijk weer in de buitenlucht te werken tussen de grote brokken en platen steen.
De vroegere reizen naar Carrara zijn hierdoor niet meer nodig. Bij het steenbedrijf staan de beelden altijd opgesteld een aan de voorkant van het terrein op een grote sokkel de anderen achterin aan het water bij de werkplek.
Bezichtiging is iedere werkdag mogelijk ook zonder de beeldhouwer zelf ,alleen graag even aanmelden bij het kantoor van de firma Tetterode .

Sinds 2007 werkt de beeldhouwer John op een nieuw atelier bij Egmond, tussen de bloembollen

De TOONKAMER/Galerie is onlangs aan de voorzijde van het benedenhuis aan de Amstel opengegaan en OP AFSPRAAK te bezichtigen ,ingericht met oudere en meest recente beelden van steen, hout en brons. Van alle verkopen en opdrachten zijn foto’s aanwezig in de toonkamer. Portretten en grafreliefs in gipsversie staan gegroepeerd hoog aan de wand.

De vele reizen werden samen met zijn vrouw,stewardess klm, gemaakt .
Zijn beeldhouwerschap heeft hij altijd 2 a 3 dagen gecombineerd met het docentschap eindexamenkandidaten kunstvakken en het docentschap beeldhouwen aan de Wherelant te Purmerend en aan het geven van workshops steen eerst aan de Akademi di Arte later in workshops te Curacao.

Deze grote gelaagdheid opgedaan bij deze reizen spelen al 25 jaar een onderliggende rol in zijn werken. Het wereldburgerschap vormt de geestelijke paraplu.Sinds de galerie/toonkamer er is vormt dit een extra stimulans tot nieuwe beelden.

Aanvankelijk gold: een beeld van John de Bont is een “Ode aan het Leven”. Thans komt daar vaker bij: “De complexheid van het leven is mijn verhaal”

Het wonder in de sculptuur zelf valt noch door de koper noch door de maker geheel te doorgronden…………………..

“A thing of beauty is a joy forever”

En tenslotte voor mijn naoorlogse generatie uit de babyboom met tuinen en geld: “Kies nu je tuinbeeld en zet het later op je graf”

Hollandser kan het niet……….

Menu