Kaart IJsselmeer

Nieuwe kaart IJsselmeer, Markermeer en IJmeer:
“Beringstraten en Rafelranden” 

Het IJsselmeer was oorspronkelijk een kraamkamer voor de Noordzee.
Door het leggen van de afsluitdijk werd het binnenmeer een opzichzelf staande biotoop. Kraamkamers waren er niet omdat alle randen dijken waren, die aan de waterkant geen of weinig ondiepten met waterplanten kenden.
Juist rietkragen en waterplanten geven de shelter, die jong waterleven nodig heeft.

Daarom kiest dit plan voor het rafelrandprincipe, waarbij alle voordijkse plekken worden voorzien van langzaam oplopende landtongen met een welvend verloop van de overgangen van land en water om zo groot mogelijke contactlijnen te creëren tussen het land en waterleven met rustiger waterpartijen met vele ondieptes met rietkragen en waterplanten.

Lees verder in het paper om te zien hoe mens en natuur een symbiose kunnen vormen met bebouwingen en natuurverrijking. De mens als onderdeel van de natuur, niet als vijand.

Download de volledige paper met uitgebreide verhandeling.
Word document of PDF

Menu